MICHAŁ KOWALSKI (ur. 1973 r.) – doktor habilitowany nauk prawnych ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie również się doktoryzował. Studiował także w Trinity College Dublin. Pracuje w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na WPiA UJ. Orzeka także w Radzie do Spraw Uchodźców IV kadencji. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Stypendysta the Tokyo Foundation (SYLFF; lata 1999-2000), oraz Alexander von Humboldt Stiftung (2007-2008) w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu. Członek Zarządu Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association), członek European Society of International Law.
 

Kontakt

MICHAŁ KOWALSKI (born in 1973) – associate professor at the Jagiellonian University Department of Public International Law with habilitation in public international law. Graduated from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Kraków, Poland, where he received his Ph.D. in law; Studied also at the Trinity College Dublin. Adjudicating member of the Polish Refugee Board. Member of the Committee for Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. Member of the Legal Advisory Committee to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland. He was the Tokyo Foundation Fellow (SYLFF; 1999-2000) and the Alexander von Humboldt Foundation Fellow (2007-2008) at the Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, Germany. He is Board member of the Polish Branch of International Law Association and member of the European Society of International Law.

Contact

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Department of Public International Law
Faculty of Law and Administration
Jagiellonian University
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
Poland

Tel./Fax: +48 124214564

www.zpmp.law.uj.edu.pl

e-mail: michal.kowalski@uj.edu.pl