Michał Kowalski jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach ubiegłych prowadził zajęcia także na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (lata 2003-2005), oraz w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu (lata 2004-2007). Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje kursy – prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim – dotyczące ogólnego prawa międzynarodowego publicznego, prawa migracyjnego i azylowego (w tym szkolenia dla Służby Celnej RP), prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz praw człowieka (w tym koordynację prac sekcji praw człowieka uniwersyteckiej poradni prawnej oraz kursy organizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka).

Michał Kowalski currently lectures at the Jagiellonian University. Previously, he taught also at the Krakow School of Economics (2003-2005) and at the Business School - National Louis University (WSB-NLU) in Nowy Sącz (2004-2007). His teaching experience includes courses both in Polish and in English on general public international law, human rights law (including, inter alia, co-ordination of the Human Rights Section of the Legal Clinic and courses organised by the Helsinki Foundation on Human Rights, Warsaw, Poland), asylum and migration law (including expert lectures for the Polish Custom Service), as well as diplomatic and consular law.
 

Obecnie prowadzone kursy / Ongoing courses:

  • Refugee Law: International, European and Polish - wykład MATERIALS
  • Prawo Międzynarodowe Publiczne - seminarium magisterskie IV rok
  • Prawo Międzynarodowe Publiczne - seminarium magisterskie V rok