Od 2002:

zatrudniony w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński;

2014-2019:

członek orzekający Rady do Spraw Uchodźców IV kadencji – niezależnego organu odwoławczego w procedurze udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;

2009-2014:

członek orzekający Rady do Spraw Uchodźców III kadencji – niezależnego organu odwoławczego w procedurze udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;

2009-2013 i 2013-2017:

członek Zarządu Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA);

2012-2015:

główny wykonawca w grancie przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki „Status prawny państwa a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależność” (Nr Dec - 2011/03/B/HS5/01369) kierowanym przez dr hab. Romana Kwietnia, prof. UMCS w Lublinie;

10.12.2013:

wykład gościnny w Europa-Institut, Universität des Saarlandes w Saarbrücken; temat: “The Prohibition of the Use of Force and Positive Obligations of States”;

14.11.2013:

udział w konferencji poswięconej pamięci prof. Krzysztofa Skubiszewskiego (Krzysztof Skubiszewski – Minister, Judge, Professor) zorganizowanej w Londynie przez University of Cambridge Lauterpacht Centre for International Law, the School of Law at Queen Mary i ambasadę RP w Londynie; tytuł referatu: “The Use of Armed Force. Contemporary Challenges in Light of Prof. Skubiszewski’s Legacy”;

07-08.2010:

pobyt badawczy w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu; stypendysta Max-Planck Institut;

2006-2009:

uczestnik projektu badawczego „Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich na progu XXI wieku” (Nr 1 H02A 036 30) realizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN pod kierownictwem prof. Władysława Czaplińskiego (INP PAN);

09.2007-10.2008:

pobyt badawczy w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu; stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung;

2007:

uczestnik „International Research Project on checking transposition of ten migration and asylum directives in the EU Member States” zrealizowanego przez the Odysseus Network pod kierownictwem prof. Philippe’a de Bruyckera (Université Libre de Bruxelles) na zlecenie Komisji Europejskiej;

2006-2007:

sprawozdawca krajowy w ramach projektu badawczego „Comparative study on the implementation of the 2003 Family Reunification Directive (2003/86/EC) in the EU Member States” zrealizowanego przez Universidad Pontifica Comillas in Madrid i Centre for Migration Law of the Radboud University in Nijmegen;  pdf

2005:

sprawozdawca krajowy w ramach projektu badawczego „The Study on Refugee Status and Return Policies” realizowanego przez prof. Kay’a Hailbronnera (Universität Konstanz) na zlecenie Parlamentu Europejskiego;

2005:

sprawozdawca krajowy w ramach projektu badawczego „Study on Obstacles to Ratification of the 1990 Migrant Workers Convention in EU/EEA Countries” zrealizowanego przez dra Ryszarda Cholewinskiego (IOM) na zlecenie UNESCO;  pdf

2004:

sprawozdawca krajowy w zakresie tematu Migration and Asylum Law na XXI Kongresie FIDE (Federation Internationale de Droit Europeen) w Dublinie w Irlandii;

2004-2007:

adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu;

2003-2005:

wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny);

2002/2003:

tymczasowy koordynator Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej na WPiA UJ;

2002/2003:

tymczasowy koordynator Ośrodka Praw Człowieka UJ (obecnie Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka);

2001-2002:

uczestnik projektu badawczego „Comparison of European Military Law Systems” zrealizowanego pod kierownictwem prof. Georga Nolte (Universität Göttingen) na zlecenie Ministerstwa Obrony Republiki Federalnej Niemiec;

09.1999-12.2000:

pobyt badawczy w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu; stypendysta the Tokyo Foundation (SYLFF).