MICHAŁ KOWALSKI (ur. 1973 r.) – doktor habilitowany nauk prawnych ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie również się doktoryzował. Studiował także w Trinity College Dublin. Pracuje w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na WPiA UJ. Od 2014 r. członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2018 – 2022) i koncyliator w Sądzie Koncyliacyjnym i Arbitrażowym OBWE (2019 – 2025). W latach 2009 – 2019 orzekał w Radzie do Spraw Uchodźców III i IV kadencji. Członek międzynarodowego Komitetu naukowego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) nt. „Use of Force: Military Assistance on Request”. Stypendysta, między innymi, the Tokyo Foundation (SYLFF; lata 1999-2000), oraz Alexander von Humboldt Stiftung (2007-2008 i 2017).
 

Kontakt

MICHAŁ KOWALSKI (born in 1973) – associate professor at the Jagiellonian University Department of Public International Law with habilitation in public international law. Graduated from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Kraków, Poland, where he received his Ph.D. in law. Studied also at the Trinity College Dublin. Since 2014 Member of the Legal Advisory Committee to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Ad hoc Judge at the European Court of Human Rights (2018 – 2022) and Conciliator at the OSCE Court of Conciliation and Arbitration (2019 – 2025). In 2009 – 2019 adjudicating Member of the Polish Refugee Board. Member of the International Law Association’s International Committee “Use of Force: Military Assistance on Request”. He was also the Tokyo Foundation Fellow (SYLFF; 1999-2000), and the Alexander von Humboldt Foundation Fellow (2007-2008 and 2017).

Contact

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Department of Public International Law
Faculty of Law and Administration
Jagiellonian University
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
Poland

Tel./Fax: +48 124214564

www.zpmp.law.uj.edu.pl

e-mail: michal.kowalski@uj.edu.pl